Agencja straci prawo pierwokupu małych działek

Większość właścicieli nieruchomości rolnych przed ich sprzedażą musi pytać, czy gruntu nie chce kupić Agencja Nieruchomości Rolnych. Jest szansa, że to się zmieni w stosunku do działek do 1 ha
Od połowy lipca 2003 r. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu każdej nieruchomości rolnej (z małymi wyjątkami). Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o 1 metr kwadratowy, czy o 2000 hektarów ziemi.Taki wymóg wprowadziła ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: ustawa). Nie definiuje ona pojęcia nieruchomości rolnej, tylko odsyła do kodeksu cywilnego. Według niego jest nią praktycznie każda działka z wyjątkiem tych, które w miejscowych planach przeznaczono na inne cele, np. budowlane.Problem nie istniałby, gdyby były miejscowe plany. Tymczasem w wielu gminach zwyczajnie ich nie ma. W dużych miastach opracowano je zaledwie dla kilku procent terenów (np. w Warszawie ok. 14 proc., a we Wrocławiu ok. 21 proc.). W efekcie prawo pierwokupu stosuje się do nieruchomości, w wypadku których widać gołym okiem, że od dawna nie mają nic wspólnego z rolnictwem.Agencja rzadko korzysta z przysługującego jej przywileju. Niemniej jednak pytać się t...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL