fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kontrola finansów wspólnoty

- Tak, to prawda, działanie banku jest prawidłowe. Prawo do uzyskiwania informacji w banku mają jedynie osoby upoważnione do występowania w imieniu właściciela rachunku. To upoważnienie może wynikać z ustawy (przedstawicielstwo ustawowe) albo z oświadczenia osoby reprezentowanej (pełnomocnictwo).
Przedstawicielem ustawowym jest zarząd wspólnoty. Zgodnie bowiem z art. 21. ust. 1 ustawy o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd ma prawo upoważnić inne osoby do wykonywania niektórych czynności w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, udzielając im stosownego pełnomocnictwa (upoważnienia). Zarząd może więc upoważnić inne osoby do dokonywania operacji w banku, odbioru dokumentów czy też uzyskiwania informacji.
Bank ma prawo udzielania informacji o stanie rachunku czy o dokonywanych na rachunku operacjach tylko osobom upoważnionym. Nawet jeżeli małżonkowie mający wspólność majątkową założą odrębne rachunki bankowe, nie udzielając sobie wzajemnie upoważnień, bank nie udzieli mężowi informacji o stanie konta żony i odwrotnie. Tym bardziej nie udzieli informacji o rachunku wspólnoty jej członkowi, jeżeli nie ma on upoważnienia do uzyskiwania takich informacji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA