fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z rozliczeniem dotacji nadal są problemy

Korzystający z dotacji unijnych mają kłopoty z prawidłowym ich opodatkowaniem. Zinterpretowanie kilku przepisów sprawia trudność nawet administracji skarbowej
Ustawy o podatkach dochodowych przewidują wiele zwolnień, które mogą być zastosowane do środków pomocowych, m.in. dla bezzwrotnej pomocy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa, dotacji od agencji rządowych (por. art. 17 ust. 1 pkt 23, 47 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - updop, i art. 21 ust. 1 pkt 46, 47c i 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - updof).Jednocześnie wydatki bezpośrednio sfinansowane dotacją nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 58 updop i art. 23 ust. 1 pkt 56 updof).Na tej podstawie można sądzić, że pochodzące z funduszy strukturalnych dotacje unijne nie są dla przedsiębiorcy przychodem podatkowym, a finansowane nimi wydatki -kosztem.Sprawę komplikuje stanowisko ministra finansów, zaprezentowane w urzędowej interpretacji przepisów z 30 sierpnia 2006 r. (DD6-82138/06/DZ/412). Minister uznał, że środki pomocowe, wypłacane w ramach perspektywy finansowej 2004 - 2006, n...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA