fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy zlikwidowany program komputerowy można odpisać w koszty firmy

Strata w wartościach niematerialnych i prawnych co do zasady może być kosztem firmy. Ale organy podatkowe nie zgadzają się na takie potraktowanie wszystkich przypadków wykreślenia wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji przed ich pełnym zamortyzowaniem
- Czy niezamortyzowaną część wartości zlikwidowanego programu antywirusowego mogę uznać za koszt uzyskania przychodu? Nie wykupiłem praw do licencji na ten program, ponieważ nabyłem nowe, tańsze oprogramowanie - pyta czytelnik DF.Z pytania wynika, że licencja na zlikwidowany program komputerowy była u czytelnika wartością niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Do takich składników majątku zalicza się - zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) i odpowiednio art. 16b. ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) - m.in. nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.W świetle art. 22f ust. 3 i art. 22d ust. 1 updof (odpowiednio art. 16f ust. 3 i art. 16d ust. 1 updop) odpisów am...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA