fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy pracownik idzie do więzienia, na emeryturę lub umiera

Najczęściej umowa o pracę kończy się, bo chce tego albo pracodawca, albo pracownik. Jednak do rozstania dochodzi także w innych, mniej typowych sytuacjach. Chodzi zwłaszcza o wygaśnięcie stosunku pracy czy przejście pracownika na emeryturę. Dziś szczegółowo opisujemy te przypadki.
Wygaśnięcie umowy o pracę to ustanie jej na mocy zdarzenia określonego w ustawie, które nie jest czynnością prawną. Następuje z chwilą, gdy wystąpi zdarzenie, z którym prawo wiąże taki skutek prawny.Przy wygaśnięciu stosunku pracy nie trzeba składać oświadczenia woli czy nawet zawiadamiać pracownika o tym fakcie. Żadna ze stron nie może uchylić skutku w postaci wygaśnięcia stosunku pracy. Strony nie mogą też wyłączyć jego wygaśnięcia w umowie. We wszystkich wypadkach wymienionych w przepisach stosunek pracy wygasa na przyszłość, czyli od momentu, w którym dane zdarzenie nastąpiło.Wygaśnięcie stosunku pracy następuje z chwilą, gdy zaistniało zdarzenie będące według kodeksu pracy i przepisów szczególnych taką właśnie przyczyną ustania stosunku pracy. Zdarzenia powodujące wygaśnięcia stosunku pracy wywołują same przez się taki skutek. Art. 63 k.p. wymienia dwie grupy sytuacji, z którymi prawo łączy wygaśnięcie stosunku pracy, tj. okr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA