fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wymiana udziałów bez obciążeń podatkowych

Czy dywidenda wypłacona krótko po wymianie udziałów może być potraktowana jako wynagrodzenie za udziały nabyte w ramach tej wymiany?
Na to pytanie odpowiedział Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 5 lipca 2007 r. w sprawie Kofoed (C-321/05).Chodziło o interpretację przepisów dyrektywy 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania, mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi.Podstawowym jej celem jest zagwarantowanie, aby operacje restrukturyzacji spółek różnych państw członkowskich (takie jak połączenie, podział, wymiana udziałów) nie były ograniczane przez przepisy podatkowe państw członkowskich. Według dyrektywy takie operacje na ogół nie są opodatkowane.W świetle jej art. 2 lit.d wymianą udziałów jest operacja, przez którą spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce w zamian za:- wyemitowanie na rzecz ak...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA