Wniesienie prawa do dywidendy w formie aportu nie zwalnia z podatku

W momencie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników o przeznaczeniu zysku do podziału powstało roszczenie o wypłatę dywidendy. Zostało ono zrealizowane w ten sposób, że przeznaczono je na podwyższenie kapitału w spółce (jako aport). Uzyskano więc dochód, który jest opodatkowany - orzekł WSA w Szczecinie w orzeczeniu z 8 sierpnia br. (I SA/Sz 286/07).
Luksemburska spółka akcyjna była jedynym wspólnikiem polskiej spółki z o.o. W 2001 r. polska spółka wypracowała zysk, który uchwałą zgromadzenia wspólników przeznaczony został do podziału. We wrześniu 2002 r. podwyższono kapitał w spółce polskiej, na poczet którego luksemburski wspólnik wniósł roszczenie o zapłatę zysku za 2001 r. Ponieważ uznał, że zapłacony podatek od dywidendy był w tych okolicznościach nienależny, wystąpił o stwierdzenie nadpłaty. Organy podatkowe odmówiły, wobec tego spółka luksemburska złożyła skargę do WSA. Zarzuciła naruszenie art. 10 ust. 2 i art. 22 konwencji zawartej między RP i Luksemburgiem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie dochodu i majątku z 14 czerwca 1995 r., dotyczących miejsca i sposobu opodatkowania dywidendy. Zdaniem spółki dywidenda nie powinna być opodatkowana, gdyż jako wierzytelność w całości przeznaczona została na pokrycie kapitału zakładowego i nie nastąpiła jej fizyczna wypłata. Ze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL