fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamawiający nie może odmówić zawarcia umowy

Zamawiający nie może odmówić podpisania umowy ze spółką z o.o., nawet jeśli ta nie dostarczy mu uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego
Zgodnie z treścią art. 230 kodeksu spółek handlowych (DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.Ratio legis wskazanego przepisu jest ochrona wspólników spółki z o.o. przed nielojalnymi członkami zarządu.Pozwala on na uchronienie się przed negatywnymi konsekwencjami sytuacji, gdy członkowie zarządu bez uzgodnienia ze wspólnikami dokonują niekorzystnych dla spółki rozporządzeń na płaszczyźnie majątkowej.Dyspozycja cytowanego przepisu k.s.h. ogranicza się w zasadzie do czynności prawnych, a więc takich, których podjęcie może wpłynąć na prawa i obowiązki spółki jako strony przedmiotowej czynności prawnej, a nie dotyczy czynności faktycznych.Konieczność wyrażenia zgody przez wspólników dotyczy wszelkich czynności prawnych zarówno o charakterze zobo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA