VAT

Zmiany w ustawach i rozporządzeniach o VAT

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Zmiana ustawy, nowe rozporządzenie unijne i sześć rozporządzeń ministra finansów - to kolejne tegoroczne nowości w VAT. Trudno zliczyć je wszystkie
1 lipca 2011 r. zaczęły obowiązywać:
- ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2011 r. nr 134, poz. 780); kilka jej przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. - rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE Nr L 77/2011)
Jednocześnie 1 lipca 2011 r. weszło w życie sześć rozporządzeń ministra finansów z 29 czerwca 2011 r.: - w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 796) - w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 797); zarazem 1 lipca 2011 r. straciło moc rozporządzenie z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz. 365) - zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 798); wprowadza ono zmiany do rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392) - zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 799); wprowadza ono kolejne zmiany do rozporządzenia z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 58, poz. 558 ze zm.), przy czym jeden z przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 800); wprowadza ono kolejne zmiany do rozporządzenia z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 55, poz. 539 ze zm.) - w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 801); wprowadza ono zmiany do rozporządzenia z 16 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 44, poz. 229) Tegoroczne zmiany w VAT są tak liczne i następują tak szybko, że mało kto jest już w stanie je zliczyć. Poprzednia zmiana ustawy weszła w życie zaledwie 1 kwietnia 2011 r. -  ustawa 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332). Na początku kwietnia weszło też w życie rozporządzenie ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392). Zastąpiło ono obowiązujące od całkiem niedawna rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 246, poz. 1649). Teraz rozporządzenie z 4 kwietnia 2011 r. jest zmieniane przez kolejne - z 29 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 798). W sumie ustawodawca zafundował już w tym roku podatnikom ponad 40 zmian w przepisach o podatku od towarów i usług. A to jeszcze nie koniec. Kolejna nowelizacja ustawy o VAT zacznie obowiązywać 1 września 2011 r.

USTAWY

1 lipca 2011 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2011 r. nr 134, poz. 780); kilka jej przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Obszernie piszemy o niej w artykule Jutro wchodzą w życie kolejne zmiany w VAT i wszystkich artykułach z nim powiązanych. Wcześniej, 1 kwietnia 2011 r. , weszła w życie ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Pisaliśmy o niej w artykule Primaaprilisowy VAT i  artykułach z nim powiązanych. Z kolei 1 stycznia 2011 r. weszły w życie następujące nowelizacje ustawy o VAT:
- ustawa z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578); to najważniejsza z nowelizacji, wprowadzająca przede wszystkim nowe stawki VAT - co ważne, nie należy ich szukać w art. 41 ustawy, tylko w nowododanych art. 146a - 146e - ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652); to druga z najważniejszych nowelizacji przewidująca zmiany w odliczeniu VAT od samochodów osobowych - ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1476), wprowadzająca przede wszystkim zmiany w zwolnieniach z VAT (w art. 43) - ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726) - ustawa 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2009 r. nr 215, poz. 1666) - ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2009 r. nr 195, poz. 1504) Kolejna nowelizacja ustawy o VAT zacznie obowiązywać 1 września 2011 r., a wynika z art. 1 pkt 25 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. O tegorocznych zmianach piszemy też w poradniku » Podatki i księgi » Poradniki podatkowe » Zmiany w VAT w 2011 r.

ROZPORZĄDZENIA

1 lipca 2011 r. weszło w życie sześć rozporządzeń ministra finansów z 29 czerwca 2011 r.: - w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 796) - w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 797); zarazem 1 lipca 2011 r. straciło moc rozporządzenie z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz. 365) - zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 798); wprowadza ono zmiany do rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392) - zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 799); wprowadza ono kolejne zmiany do rozporządzenia z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 58, poz. 558 ze zm.), przy czym jeden z przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 800); wprowadza ono kolejne zmiany do rozporządzenia z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 55, poz. 539 ze zm.) - w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 136, poz. 801); wprowadza ono zmiany do rozporządzenia z 16 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 44, poz. 229) Sześć rozporządzeń dotyczących VAT weszło też w życie trzy miesiące temu, 1 kwietnia 2011 r., w tym jedno, które właśnie przestało obowiązywać: rozporządzenie z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz. 365). Oprócz tego weszły wtedy w życie: - rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz.U. z 2011 nr 68, poz. 359) - rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 nr 68, poz. 360) - rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz.U. z 2011 nr 68, poz. 361) - rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 68, poz. 362) - rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2011 nr 68, poz. 363) - rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2011 nr 68, poz. 364). 1 maja 2011 r. kolejna grupa podatników musiała zainstalować kasy rejestrujące. Wynikało to z rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU nr 138, poz. 930). Samo to rozporządzenie weszło w życie  1 stycznia 2011 r. Wtedy to zaczęły obowiązywać:
KASY FISKALNE - rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 930) - rozporządzenie ministra finansów z 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. z 2010 r. nr 252, poz. 1694) - rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r. nr 257 poz. 1733) FAKTURY - rozporządzenie ministra finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661) - rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 244, poz. 1627) - rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 255 poz. 1713) ZWOLNIENIA I ZWROT VAT - rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 244, poz. 1627) UWAGA: to rozporządzenie straciło już moc na skutek wejścia w życie rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360). - rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 255 poz. 1713) UWAGA: to rozporządzenie też straciło już moc na skutek wejścia w życie rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360). - rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2010 r. nr 236, poz. 1555) - rozporządzenie ministra finansów z 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1662) - rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 236, poz. 1556) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE - rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 246, poz. 1649) UWAGA: to rozporządzenie straciło już moc. Zostało zastąpione przez rozporządzenie ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392). IMPORT - rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 252, poz. 1693) - rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2010 r. nr 245, poz. 1638) DEKLARACJE - rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 250, poz. 1681) - rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2010 r. nr 252, poz. 1693) - rozporządzenie ministra finansów z 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1660).
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL