fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak będziemy wyceniać transakcje w walutach obcych

Zasady przeliczania operacji w walutach obcych dla celów podatkowych i rachunkowych znacznie się różnią. Ma to zmienić nowelizacja ustawy o rachunkowości, której projekt przygotowało Ministerstwo Finansów
Ma ona wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku.Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej uor) w aktualnym brzemieniu, operacje gospodarcze wyrażone w walutach ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:-kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka -w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,-średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs -w przypadku pozostałych operacji.Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub NBP nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez Narodowy Bank Polski.Z kolei transakcje wyrażone w walucie obc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA