Usługi, ceny, zarobki

Kancelarie przyjmują coraz więcej zleceń i nowych pracowników

Prognoza wzrostu zatrudnienia (źródło: badanie WK Index)
Nieznane
Największe polskie kancelarie prawnicze wciąż korzystają ze wzrostu gospodarczego w Polsce. Boom ekonomiczny daje pracę prawnikom. I ich zdaniem nic nie zapowiada, by miał rychło się skończyć
Zadowolenie z dziś oraz optymizm co do jutra - tak można krótko podsumować wyniki ankiety przeprowadzonej wśród prawników zajmujących się obsługą przedsiębiorstw przez Instytut Badania Opinii Ipsos. Sondaż, wykonany na zlecenie wydawnictwa Wolters Kluwer, jest swego rodzaju barometrem koniunktury na rynku usług prawniczych (WK Index). To już trzecia jego edycja. Poprzednie, z maja i października 2006 r., także pokazywały optymizm w ocenie sytuacji ekonomicznej w kraju i satysfakcję branży z rosnącego popytu na pracę prawników. Koniunktura na usługi prawnicze jest oczywistym skutkiem gospodarczej hossy, jaką przeżywa Polska.
Także ostatnie badanie, którego wyniki będą oficjalnie podane dzisiaj, nie pozostawia wątpliwości: szefowie i wspólnicy największych polskich firm prawniczych nadal uważają, że jest dobrze i będzie dobrze. Wzrósł odsetek tych, którzy oceniają, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku (56 proc., 39 - że w złym). Już 90 proc. badanych widzi poprawę sytuacji gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach (poprzednio 64 proc.). Z 52 do 61 wzrósł procent osób spodziewających się dalszej poprawy tej sytuacji, a liczba tych, którzy przewidują pogorszenie, zmalała z 19 do 8 proc. Od pierwszego badania znacząco zwiększył się - z 44 do 80 proc. - odsetek prawników uważających, że bezrobocie w najbliższej przyszłości będzie spadać.
Za główne bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej pytani prawnicy uważają: inflację prawa (62 proc.), biurokrację i skomplikowane procedury administracyjnoprawne oraz przewlekłość sądowych procesów gospodarczych (po 54 proc.) Prawnicy dostrzegają, że ich klienci poprawili w ostatnim roku wyniki ekonomiczne. I oczekują tego samego w przyszłym. Z najnowszego sondażu, podobnie jak z poprzedniego, wynika, iż najbardziej dynamicznie rozwijają się transakcje na rynku nieruchomości. Duży jest także popyt na usługi z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz na obsługę gospodarczych sporów sądowych. Mniej przedsiębiorców zleca sprawy z zakresu windykacji i restrukturyzacji należności oraz z dziedziny prawa pracy. Przy tym liczba kancelarii, w których odnotowano wzrost obsługi transakcji nieruchomościowych (58 proc.), fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału, jest mniejsza niż poprzednio, choć wciąż spora. Może to oznaczać zarówno stabilizację popytu na te usługi, jak i to, że kancelarie nie mają już możliwości kadrowych, by zwiększyć podaż swoich usług. Kancelarie szukają ludzi do pracy. Coraz więcej deklaruje chęć zatrudnienia nowych osób: w ostatnim badaniu aż 85 proc. Potrzebują przede wszystkim wykwalifikowanych i doświadczonych prawników (radców i adwokatów). Większość badanych napotyka jednak trudności z ich znalezieniem. Szefowie ponad połowy (57 proc.) ankietowanych kancelarii przewidują, że w najbliższych 12 miesiącach utrzyma się dotychczasowe tempo wzrostu popytu na ich usługi, a co trzeciej, że nawet się zwiększy. Spodziewają się jednocześnie, iż ceny na te usługi się nie zmienią (52 proc.) albo będą rosły tak jak dziś (31 proc.). masz pytanie do autora, e-mail: i.walencik@rzeczpospolita.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL