Wybór dla ostrożnych

Spółka komandytowa pozwala ci na ograniczenie odpowiedzialności za jej zobowiązania. W zamian za to będziesz miał jednak mniejszy wpływ na jej losy
Szczególną cechą spółki komandytowej jest zróżnicowanie zakresu odpowiedzialności tworzących ją wspólników. Co do zasady obowiązuje ta sama reguła co w spółce jawnej: wspólnicy odpowiadają za zobowiązania swojej spółki całym majątkiem (art. 22 k.s.h.). Wierzyciel może jednak rozpocząć egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna (art. 31 k.s.h.).W spółce komandytowej przewidziane zostało odstępstwo od tych reguł. Nie polega ono jednak - tak jak np. w spółce partnerskiej - na wyłączeniu odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z działalności zawodowej pozostałych wspólników.W spółce komandytowej wspólnicy zostali podzieleni na dwie grupy:- [b]komplementariuszy[/b] - odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia - tak jak w spółce jawnej,- [b]komandytariuszy[/b] - odpowiadających za zobowiązania spółki w sposób ograniczony, tylko do wysokości tzw. sumy komandytowej (art. ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL