Praca, emerytury, renty

Przerwał studia, stracił rentę

Były student prawa, a potem administracji, znów musi się zwrócić o rentę rodzinną, choć twierdził, że tylko zmienił uczelnię, statusu studenta nie tracąc
Dzieciom renta rodzinna przysługuje do ukończenia nauki w szkole - nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Rafał Ż. jako student prawa na UMCS w Lublinie pobierał ją po zmarłym ojcu policjancie.
Renta rodzinna w służbach mundurowych (art. 24. ustawy emerytalnej mundurowej) przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Bezsporne było, że 8 maja 2003 r. został skreślony z listy studentów tego uniwersytetu. W sierpniu, dopytywany przez Zakład Emerytalny MSWiA o jego studencki status, odpowiedział, że nie może od razu dostarczyć zaświadczenia, bo zmienia uczelnię. Dostarczył je 10 października, już jako student uczelni zamojskiej .
Zakład Emerytalny uznał, że między skreśleniem a rozpoczęciem nowych studiów pobierał rentę bezpodstawnie i powinien ją zwrócić jako nienależne świadczenie. Obie ustawy określają je podobnie -to te, które wypłacono mimo okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń, a osoba pobierająca była pouczona o braku uprawnienia. Obowiązana jest zatem je zwrócić (art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a 49 - ustawy mundurowej). Pełnomocnik byłego studenta (w Zamościu też go skreślili) adw. Małgorzata Kuźmicka przekonywała sąd apelacyjny, że Rafał Ż. tylko się przeniósł na podobny kierunek, i to od razu na trzeci semestr, miał tylko uzupełnić różnice programowe. On sam dodał, że nie został pouczony o obowiązku informowana Zakładu Emerytalnego o przerwach w nauce. Sąd apelacyjny nie uwzględnił tej argumentacji. -Pouczenie było na każdej z decyzji organu emerytalnego -powiedziała sędzia Genowefa Glińska. - Co się tyczy statusu studenta, to Rafał Ż. został 8 maja skreślony, więc prawo do renty stracił od następnego miesiąca. Odzyskał je dopiero w październiku, gdyż wtedy rozpoczął rok akademicki w kolejnej szkole. Zasadnie więc ZE nakazał zwrot renty za trzy miesiące. Wyrok jest prawomocny (IIIAUa529/07).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL