Spółka zlikwidowana, długi zostają

Likwidacja spółki nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności za nieuregulowane składki ZUS
To wniosek z piątkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego.Grażyna R. i Paweł Ż., byli członkowie zarządu spółki akcyjnej spod Warszawy, odwołali się od decyzji ZUS ustalającej ich odpowiedzialność za długi składkowe spółki (wynosiły one, wraz z odsetkami, około 900 tys. zł). W sprawie było kilka kwestii spornych, w szczególności to, czy zgłoszono upadłość na czas. W każdym razie do jej ogłoszenia doszło, przeprowadzono postępowanie, syndyk zlikwidował spółkę, jej majątek sprzedał, a ją samą wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego. Tymczasem już po wykreśleniu spółki ZUS wydał decyzję obciążającą składkami byłych członków zarządu.Za zaległości te w spółkach z o.o. i akcyjnych odpowiadają bowiem solidarnie całym majątkiem członkowie zarządu, jeżeli egzekucja z majątku firmy okaże się choćby w części bezskuteczna (art. 116 ordynacji podatkowej, który ma zastosowanie do składek ZUS na podstawie art. 31 ustawy o syst...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL