fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urząd może wezwać podatnika pisemnie, telefonicznie albo e-mailem

Wezwanie do urzędu oznacza najczęściej konieczność osobistej wizyty. Jeśli się do niego nie zastosujemy, grozi nam kara porządkowa
Na wezwanie urzędu musimy udzielić wyjaśnień, złożyć zeznanie lub wykonać inną czynność związaną z przeprowadzaniem dowodów w postępowaniu podatkowym.Przepisy o wezwaniach zamieszczone są w rozdziale 6 działu IV ordynacji podatkowej. Obowiązują one nie tylko w postępowaniu podatkowym. Mają też zastosowanie do czynności sprawdzających, wydawania zaświadczeń oraz kontroli podatkowej. Chociaż bezpośrednio o obowiązku udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli mówi art. 287 § 3 ordynacji podatkowej, a w trakcie czynności sprawdzających - art. 274 i 274a.Tak więc urząd skarbowy może wezwać do wyjaśnienia wątpliwości, jakie ma w trakcie postępowania podatkowego wszczętego bądź na żądanie strony (np. przez podatnika ubiegającego się się o ulgę) bądź z urzędu. To samo dotyczy wątpliwości powziętych w wyniku czynności sprawdzających, np. co do prawidłowości zeznania podatkowego czy innej deklaracji podatkowej, w trakcie przeprowadzenia kontroli podatkowej i w związ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA