fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przesłuchanie kontrahenta to naruszenie przepisów

Podczas kontroli krzyżowej nie można żądać wyjaśnień od kontrahenta podatnika. Można tylko sprawdzać jego dokumenty
Bardzo często organy podatkowe, badając np. zasadność zwrotu VAT, przeprowadzają u kontrahenta podatnika tzw. kontrolę krzyżową. Polega ona na sprawdzeniu prawidłowości i rzetelności dokumentów. Najczęściej badają zgodność danych zawartych na oryginałach i kopiach faktur VAT. Czasem organy podatkowe żądają w ramach kontroli krzyżowej nie tylko udostępnienia dokumentów, ale i udzielenia różnych wyjaśnień, oświadczeń lub informacji. Moim zdaniem mają do tego prawo tylko pod tym warunkiem, że potraktują kontrahenta jak każdego innego świadka.Zgodnie z art. 274c ordynacji podatkowej organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika (przedsiębiorców) przedstawienia dokumentów (w zakresie objętym kontrolą u podatnika). Z czynności tych sporządza się protokół. Jeżeli kontrahent jest z innego rejonu, kontrolę krzyżową może przeprowadzić urząd właściwy miejscowo.Podobn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA