fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Użyczenie towarów na cele firmy bez VAT

Darmowe przekazanie (użyczenie) zleceniobiorcy maszyn nie podlega VAT. Nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie jest opodatkowane
Tak wynika z wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 31 lipca 2007 r. (I SA/Bk 155/07).Zaczęło się od tego, że urząd skarbowy zakwestionował spółce wysokość podatku VAT do zwrotu i ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Spółka kupowała specjalistyczne maszyny i urządzenia, a następnie przekazywała nieodpłatnie wykonawcy, który wykorzystywał je do świadczenia na jej rzecz zlecenia. Nie wykazywała przy tym VAT od tego przekazania. Zdaniem urzędu wystąpiło tu wzajemne świadczenie usług. Świadczenie spółki nie było wyrażone w pieniądzu, ale określone w naturze. Natomiast wynagrodzenie wykonawców za usługi określono w pieniądzu, jednak nie składała się na nie wartość zużytych maszyn oraz innego wyposażenia (niezbędnego do wykonania zlecenia) otrzymanego od spółki.Urząd stwierdził więc, że nastąpiło tu umowne potrącenie należnych każdej ze stron wynagrodzeń, a do fizycznej zapłaty pozostała jedynie różnica, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA