fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Deutsche Bank oferuje kredyt z dopłatą do odsetek

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Od 25 października 2010 roku w ramach oferty tego banku możliwe jest uzyskanie kredytu w złotówkach na sfinansowanie do 100% wartości nieruchomości przy ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego. Zasady oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia są analogiczne jak dla oferty standardowej. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2%.
Przypomnijmy, że kredyty w ramach programu "Rodzina na swoim" oferuje już kilkadziesiąt banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Zgodnie z Ustawą o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, z kredytu w ramach programu dopłat rządowych „Rodzina na swoim” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko, przy czym nie mogą być one stroną innego kredytu preferencyjnego. Istnieje również możliwość przystąpienia do kredytu z osobą spokrewnioną, np. rodzicami, rodzeństwem czy teściami w przypadku, gdy wnioskujący o finansowanie nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej.
Aby skorzystać z dopłaty w ramach programu „Rodzina na swoim”, osoby ubiegające się o finansowanie nie mogą posiadać - w dniu zawarcia umowy kredytu - prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (prawo własności lub współwłasności, prawo spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie), jak również być najemcą lokalu mieszkalnego. Jednakże w określonych sytuacjach ustawa dopuszcza wyjątki od tych zasad.
Kredyt może zostać przeznaczony na zakup nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania czy domu, a także budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego. Przy czym powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2. Cena zakupu czy koszt budowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Rządowe dopłaty do kredytu stosowane są przez osiem pierwszych lat od zawarcia umowy kredytu. Stanowią one równowartość 50% odsetek naliczonych od całości aktualnego zadłużenia (dla lokali mieszkalnych o powierzchni do 50m2, a dla domów jednorodzinnych – do 70m2) lub od iloczynu zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50m2 (dla lokali) i 70m2 (dla domów) oraz powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego (w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50m2 i 70m2). Dopłata naliczana jest wg stopy oprocentowania określonej przez BGK.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA