fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z życia samorządów

W Łódzkim można realizować inwestycje zintegrowane

Gminy województwa Łódzkiego w 2009 r.
Rzeczpospolita
Region dąży do rozwoju terytorialnego poprzez łączenie projektów
Cechą wyróżniającą łódzki program spośród innych realizowanych przez województwa jest możliwość realizacji tzw. projektów zintegrowanych. Są one rozumiane jako całość powiązanych ze sobą działań prowadzonych w różnych dziedzinach zmierzających do rozwoju terytorialnego.
Pieniądze na realizację tych inwestycji pochodzą z co najmniej dwóch różnych priorytetów programu lub są to przedsięwzięcia realizowane w ramach jednej jego części, ale przez kilku beneficjentów. Istotą projektu zintegrowanego jest osiągnięcie celów, które poprzez „zwykłe” inwestycje nie mogłyby zostać osiągnięte lub mogłyby być osiągnięte tylko częściowo. Przykładem inwestycji zintegrowanej jest projekt „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”.
Ponadto specyfiką programu jest wsparcie dla infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w ramach działań związanych z rozwojem gospodarki i przedsiębiorczości.
[ramka][srodtytul]Opinia: Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego[/srodtytul]
Łódzkie z uwagi na strategiczne położenie odgrywa istotną rolę w rozwoju kraju. Tym bardziej cieszą sukcesy regionu w wykorzystaniu środków europejskich z regionalnego programu operacyjnego. Poziom zawartych umów od początku okresu wdrażania kształtuje się ponad przeciętną w skali kraju. Do końca września br. zakontraktowano ponad 63 proc. budżetu, z czego ponad 30 proc. wydatków poniesionych przez beneficjentów zakwalifikowano do refundacji. Od początku roku wartość uznanych do refundacji środków się podwoiła, a we wrześniu wartość wykazanych wydatków była najwyższa w 2010 r. Łódzkie wyróżnia się przy zawieraniu umów w dwóch ważnych dziedzinach: społeczeństwa informacyjnego i ochrony środowiska. Na projekty dotyczące społeczeństwa informacyjnego podpisano kontrakty na 60 proc. dostępnych środków. Przykładem projektu z tej dziedziny jest m.in. metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Również tempo wykorzystania środków w zakresie ochrony środowiska jest wysokie. Umowy zawarto na 89 proc. dostępnych pieniędzy, realizowanych jest ponad 100 projektów. Środki z programu pozwoliły na wzmocnienie regionu podczas kryzysu. Dzięki zwiększeniu budżetów konkursów, wprowadzeniu zaliczek, bieżącemu monitorowaniu inwestycji czy przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm zmniejszono w regionie efekty kryzysu. Niewątpliwie na szybki rozwój Łódzkiego wpłynie też inicjatywa JEREMIE (wartość 189 mln zł, w tym 123 mln zł ze środków UE).
—osa [/ramka]
[ramka][srodtytul]Gminy województwa Łódzkiego w 2009 r.[/srodtytul]
W tabeli podajemy wykorzystanie w 2009 r. unijnych funduszy z budżetu na lata 2007 – 2013 w przeliczeniu na mieszkańca. Wartość podpisanych umów podana jest według miejsca realizacji projektu. W rankingu braliśmy pod uwagę wartość dotacji z UE w podpisanych umowach z programów „Infrastruktura i środowisko”, „Innowacyjna gospodarka”, „Kapitał ludzki”, „Rozwój Polski wschodniej” i regionalnych programów operacyjnych. Ranking, który powstał na podstawie danych z MRR, został opublikowany w „Rzeczpospolitej” 8 marca 2010 r.
—aor[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA