fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniamy, że zgodnie z [b]art. 55 ust. 4 zdanie 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 roku, dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego[/b], jeżeli w okresie, w którym bezrobotny zachowuje prawo do świadczeń, wystąpi jakakolwiek okoliczność, która może mieć wpływ na prawo do świadczeń, instytucja państwa członkowskiego, do którego udał się bezrobotny (w Polsce to wojewódzki urząd pracy), niezwłocznie przesyła instytucji właściwej dokument zawierający odpowiednie informacje.Należy jednak podkreślić, że osoba poszukująca pracy w Polsce, pobierająca transferowany zasiłek z zagranicy, zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CCC5859BA8BB8C269335074F6ECB0955?id=175876]par. 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pr...
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA