fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Europejscy miliarderzy TSL

EUROPEJSCY MILIARDERZY TSL 2009 ranking operatorów tsl pochodzenia europejskiego
Rzeczpospolita
Ranking operatorów TSL pochodzenia europejskiego
[b][link=https://grafik.rp.pl/grafika2/559243]Ranking operatorów TSL pochodzenia europejskiego[/link][/b]
W trakcie przygotowywania rankingu przyjęto następujące założenia:
- ranking prezentuje operatorów TSL pochodzenia europejskiego (tj. takich, których właścicielem jest kapitał europejski), którzy w roku 2009 osiągnęli przychody co najmniej 1 mld eur, a znaczna część operacji prowadzonych przez te firmy – zdaniem autorek – jest działalnością logistyczną. Został stworzony na podstawie wiedzy autorek rankingu oraz informacji dostępnych w Internecie. Dołożono największych starań, aby prezentowana lista była kompletna;
- z rankingu z kilkoma wyjątkami wyłączono poczty, europejskich przewoźników kolejowych oraz linie lotnicze, dystrybutorów prasy oraz wewnętrznych operatorów logistycznych. Jak wspomniano powyżej, nie ma w nim też firm, które działają w Europie, zostały w Europie założone, jednak obecnie znajdują się w rękach inwestorów spoza Europy. Zostały one wyłączone ze względu na inne zasady ujawniania informacji lub politykę ich nieujawniania, mimo iż w przypadku niektórych wiadomo, że przekroczyły pułap przychodów 1 mld EUR;
- w przypadku koncernów prowadzących również działalność poza TSL – tam, gdzie było to możliwe – zamiast pozycji „grupa spółek TSL” wybrano „segmenty działalności TSL”. – W kilku przypadkach było to konieczne, ponieważ podział na segmenty działalności nie odpowiada podziałowi prawnemu na spółki;
- ranking opiera się na informacjach finansowych z oficjalnych raportów podpisanych przez audytorów. W przypadku spółek prywatnych, które tego rodzaju raportów nie publikują – informacje pochodzą ze stron internetowych firm lub informacji nadesłanych przez centrale grup spółek. Część informacji dodatkowych pochodzi z innych serwisów internetowych, w tym giełdowych;
- do zestawienia ostatecznego rankingu wybrano wartość przychodów netto oraz wartość przychodów z usług tylko na rzecz klientów spoza grupy (klientów zewnętrznych). W sytuacji gdy w sprawozdaniu rocznym z działalności nie podano [1] czy przychody są wartością netto czy brutto lub [2] czy są to przychody całkowite czy przychody tylko z usług świadczonych klientom zewnętrznym, autorzy przyjmują, że – zgodnie ze zwyczajami – są to wartości netto i dotyczą usług świadczonych klientom zewnętrznym. Wyjątek stanowią spółki prywatne, o których informacje finansowe czerpano z innych źródeł niż oficjalne sprawozdania, w przypadku których nie można jednoznacznie stwierdzić, czego dokładnie dotyczy wartość przychodów, przy czym zakładać należy, że są to raczej wartości brutto (wg faktur), a nie netto;
- każda z firm wymienionych w rankingu została dodatkowo omówiona w dalszej części artykułu. Podano dodatkowe informacje dotyczące wartości przychodów, które pojawiły się w rankingu, w tym rozkład przychodów na poszczególne segmenty działalności i kraje/regiony, oraz informacje dotyczące właścicieli i spółek zależnych, a także najważniejszych przejęć dokonanych w 2009 lub już w 2010 roku;
- w tegorocznym rankingu nie ujęto firmy Hapag Lloyd, ponieważ w ciągu ostatnich lat wyprowadzono z niej wszelką działalność niezwiązaną z transportem morskim. Po raz pierwszy natomiast pojawiła się firma CEVA. Skomplikowana struktura właścicielska, w tym de facto duża anonimowość kapitału finansującego spółkę matkę oraz międzykontynentalna historia działalności powodują, że za kraj pochodzenia firmy można uznać kraj rejestracji spółki matki koncernu, a więc Wielką Brytanię.
[i]prof. dr hab. Halina Brdulak, dr Joanna Archutowska, mgr Ewa Żbikowska, Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA