Jak rozliczyć koszty przeniesienia pracownika

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Zdarza się również, że w zamian za dodatkowe świadczenia pracownik zgadza się na zmianę miejsca świadczenia pracy. Pojawia się wtedy pytanie, czy powinien od nich płacić podatek
W art. 21 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] wymienione są różnego rodzaju przychody zwolnione od podatku. Część z nich dotyczy świadczeń pracowników, którzy zmieniają miejsce świadczenia pracy lub ze względu na jej charakter i branżę wykonują ją poza miejscem zamieszkania.[srodtytul]Nie każdego można służbowo przenieść[/srodtytul]Zgodnie z pkt 14 tego przepisu zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200 proc. wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.Niektórzy pracodawcy chcieliby zastosować ten przepis do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które czasowo zostały przeniesione do pracy w innej miejscowości.Orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że nie jest to możliwe...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL