fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nie zapłacisz niższego podatku gdy remontujesz biuro

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Nieodpowiedni stan techniczny budynku nie dyskwalifikuje go z prowadzenia działalności gospodarczej, lecz jedynie ogranicza wysokość uzyskiwanych z niego dochodów w danym roku
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 18 sierpnia 2010 r., I SA/Gl 440/10[/b]
[srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]
Spółka A nabyła prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności usytuowanego na niej budynku biurowego stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość. Prezydent miasta wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia spółce zobowiązania w podatku od nieruchomości.
Ustalił, że w odniesieniu do budynku będącego przedmiotem opodatkowania nie zostało wydane pozwolenie na zmianę sposobu jego wykorzystania. Część budynku zajmują firmy B, C, D i E, a pozostała jest nieużytkowana. W budynku nie ma żadnych lokali mieszkalnych i żadne z jego pomieszczeń nie zmieniło swojego sposobu użytkowania z biurowego ma mieszkalny.
Spółka odwołała się od tej decyzji. Bezskutecznie. Sprawa znalazła finał w sądzie.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA stwierdził jednak, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
Przypomniał, że za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Wszystkie zatem budynki, budowle i grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z dwoma wyjątkami, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Te wyjątki to budynki mieszkalne i zajęte pod nie grunty oraz grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wyłączenie z zakresu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczy sytuacji, gdy przedmiot ten nie jest i jednocześnie nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zdarzenie niezależne od podatnika. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o opróżnieniu bądź o wyłączeniu z użytkowania budynku ze względu na jego zły stan techniczny.
[b]Przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomości lub jej części służącej do wykonywania działalności gospodarczej nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą[/b]. Nieruchomość taka, mimo chwilowego jej niewykorzystywania z różnych przyczyn, nie przestaje być nieruchomością związaną z prowadzoną działalności gospodarczej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA