fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Od nowej budowli płacimy dopiero po nowym roku

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Nieważne, czy zbudowałeś daną budowlę lub budynek czy też nabyłeś nowo wybudowaną nieruchomość. W każdym przypadku płacisz podatek do gminy dopiero od 1 stycznia następnego roku
Ogólna zasada przewidziana w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ECDCC16EB1DE559C9DB647DDAF32D0C3?id=356400]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link] mówi, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
[ramka][b]Przykład[/b]
Podatnik nabywa nieruchomość budynkową w trakcie danego miesiąca, np. sierpnia. Obowiązek opłacania podatku od nieruchomości powstaje u niego od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu nabycia, czyli od 1 września.[/ramka]
Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek. Dotyczy on zarówno budynków, jak i budowli, które w danym roku kalendarzowym dopiero zostały wybudowane (wzniesione). Art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi bowiem, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po tym, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
[ramka][b]Przykład[/b]
Podatnik zakończył budowę w sierpniu 2010 r. Wcześniej budynek nie był użytkowany.
Obowiązek opłacania podatku od nieruchomości w stosunku do tego budynku powstanie dopiero od 1 stycznia następnego roku, czyli 2011.[/ramka]
Dotychczas uważano, że przepis pozwalający na objęcie nowych budynków i budowli obowiązkiem podatkowym od następnego roku dotyczy tylko tych podatników, którzy sami budynki lub budowle wznieśli. Nie dotyczy natomiast tych, którzy nowo wybudowane budynki, budowle czy też lokale nabyli w trakcie roku.
Obecnie pogląd ten nieco się zmienił, głównie za sprawą orzeczeń, jakie wydają sądy administracyjne. Przykładem jest wyrok [b]WSA w Krakowie z 11 maja 2010 r. (I SA/Kr 517/10) czy też wyrok WSA w Szczecinie z 5 sierpnia 2010 r. (I SA/Sz 301/08)[/b] (zobacz artykuł [link=http://www.rp.pl/artykul/55693,537013-Kiedy-placimy-podatek-od-nowo-kupionego-budynku.html]"Kiedy płacimy podatek od kupionego nowego budynku"[/link]).
W obydwu sądy wskazały, że w stosunku do nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części obowiązek podatkowy powstaje zawsze od 1 stycznia następnego roku po tym, w którym została zakończona ich budowa lub też rozpoczęto ich użytkowanie przed zakończeniem budowy.
A zatem przesunięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości do następnego roku ma zastosowanie również u tych podatników, którzy stali się właścicielami nowo wybudowanych nieruchomości w wyniku zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, darowizny.
Orzecznictwo ma niebagatelne znaczenie dla osób, które nabywają nowe budynki lub lokale od deweloperów. W przypadku nabycia takich nieruchomości podatnik ma obowiązek uiszczać podatek do gminy dopiero od następnego roku.
Na najnowsze orzecznictwo powinny zwrócić uwagę również firmy, które nabywają nowo wzniesione budowle, np. przedsiębiorcy z sektora energetycznego. Bardzo często na podstawie stosownych umów nabywają oni nowo powstałe budowle. Od nich również powinien być naliczany podatek od nieruchomości dopiero od 1 stycznia roku następnego po tym, w którym budowle zostały wzniesione.
[ramka][b]Uwaga[/b]
Brak podstaw prawnych do różnicowania zasad opłacania podatku przez poszczególnych podatników ze względu na sposób wejścia w posiadanie nowo wybudowanych obiektów (samodzielna ich budowa czy też nabycie).[/ramka]
[i]Autorka jest doradcą podatkowym w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o. w Lublinie[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA