fbTrack

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 152 z 20 sierpnia 2010

[b]Ustawy[/b] (poz. 1016 – 1023):
- z 8 lipca o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; od 21 października, - z 22 lipca o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń; od 20 września,
- z 22 lipca o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; od 4 września, - z 22 lipca o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska; od 20 września, - z 22 lipca o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw; od 4 września, - z 22 lipca o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny; od 4 września, - z 23 lipca o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; od 20 sierpnia, - z 6 sierpnia o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych; od 4 września. [b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] z 10 sierpnia (poz. 1024) w sprawie diet dla członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; od 4 września. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1025 – 1027): - [b]obrony narodowej[/b] z 6 sierpnia w sprawie szkół podoficerskich; od 4 września, - [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 16 sierpnia w sprawie dokumentów paszportowych; od 20 sierpnia, - [b]środowiska[/b] z 5 sierpnia w sprawie określenia formy i układu oraz zakresu informacji zawartych w raportach i sprawozdaniu dotyczących programów lub projektów realizowanych w ramach krajowego systemu zielonych inwestycji; od 4 września. [b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=364371]Dz.U. Nr 152[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL