fbTrack

Resort zdrowia chce zaostrzyć przepisy bhp

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Ministerstwo zdrowia chce lepiej chronić pracowników narażonych na czynniki mutagenne i rakotwórcze
Resort zdrowia przygotował i skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika.Projektowany akt ma wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę 2006/25/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko.W projekcie rozporządzenia zdefiniowano określenia: badanie, czynnik szkodliwy, czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz wartości MDE (maksymalne dopuszczalne ekspozycje na promieniowanie optyczne). Ponadto określono działania pracodawcy w ocenianiu ryzyka, jakim jest promieniowanie optyczne, promieniowanie elektromagnetyczne i hałas.Projekt wymienia urządzenia, które dzięki rozwiązaniom technicznym, przeznaczeniu oraz sposobowi użytkowania nie wytwarzają pola elektromagnetycznego. Zwalniają one z przeprowadzania badań i pomiarów.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL