fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Telepracownik nie zawsze zwolniony od podatku

www.sxc.hu
Wypłacany przez pracodawcę zwrot kosztów używania prywatnego telefonu w celach służbowych jest wolny od podatku, ale abonament za stałe łącze internetowe już nie. Organy podatkowe ściśle trzymają się tu definicji zawartych w przepisach podatkowych
Podstawą zatrudnienia telepracownika są art. 67[sup]5[/sup] – 67[sup]17[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link]. Zgodnie z 67[sup]11[/sup] § 1 k.p. pracodawca jest obowiązany:1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy,2) ubezpieczyć sprzęt,3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu,chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie.[srodtytul]Własny sprzęt w zamian za ekwiwalent[/srodtytul]W tej odrębnej umowie pracodawca i telepracownik mogą określić m.in., na jakich zasadach telepracownik będzie wykorzystywał w pracy własny sprzęt. Od firmy dostanie w zamian ekwiwalent pieniężny. Przepisy nie ustalają wysokości takiego ekwiwalentu.Kodeks pracy wskazuje jedynie, aby przy jego ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA