Rpkom

PIIT: złagodźmy klauzulę natychmiastowej wykonalności

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Ministerstwu Infrastruktury swoją opinię na temat projektu nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne z 3 listopada 2009 r.

PIIT zaproponował nowe brzmienie art. 206 ust. 3a ustawy. Według propozycji Izby, wnosząc odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, strona wnioskuje o wstrzymanie przez sąd wykonania decyzji. Odpowiedź na wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji miałoby być przekazywane przez prezesa UKE w ciągu 7 dni od wpłynięcia.
W swojej opinii Izba wskazuje też problem braku możliwości skutecznej obrony interesów operatorów w postępowaniach regulacyjnych z powodu nieskutecznie działających mechanizmów odwoławczych. Rozpatrywanie spraw przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd Apelacyjny trwa od 10 do 12 miesięcy. Ta sytuacja według PIIT jest „zaprzeczeniem wszelkich zasad związanych z prawem do sądu". W przesłanej resortowi Infrastruktury opinii PIIT proponuje ustawowe skrócenie tych terminów do 7 dni.

Opinię PIIT można w całości przeczytać [link=images/stories/plugin-uwagi_pt_sokik_odwolania_2009.12.15.pdf]tutaj[/link]. {loadposition artrek}
Źródło: rpkom.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL