Rpkom

FT akceptuje porozumienie z UKE

Jak dowiaduje się rpkom.pl Polskę odwiedził Olivier Barberot, członek zarządu France Telecom, który odpowiedzialny jest między innymi za nadzór nad operacjami FT na polskim rynku. O
livier Barberot złożył wizytę prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Annie Streżyńskiej, podczas której wyraził poparcie ze strony FT dla porozumienia jakie wypracował urząd z Telekomunikacją Polską. W tej sytuacji zatwierdzenie rynkowej ugody przez radę nadzorczą Telekomunikacji Polskiej w przyszłym tygodniu wydaje się formalnością. Według wypowiedzi Anny Streżyńskiej dla Agencji PAP oficjalnie porozumienie może zostać podpisane w przyszłą środę lub czwartek.<
Źródło: rpkom.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL