Branże regulowane nie dla każdego

Rzeczpospolita
Niektóre rodzaje działalności wymagają wpisu do specjalnego rejestru. Uzyska go ta firma, która spełnia określone wymagania
Mówiąc językiem ustawy, działalność regulowana to taka, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa.Definicja ta nie ma jednak żadnego praktycznego znaczenia, bo szczególne warunki muszą spełniać również przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie czy koncesję.Ważne jest to, że jeśli przepis jakiejś innej ustawy wprost mówi, iż dany rodzaj działalności ma charakter regulowany, to podjąć ją wolno dopiero po spełnieniu owych szczególnych warunków i uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej.Nie ma jakiegoś centralnego rejestru działalności regulowanej. Działa ich chyba tak wiele, jak wiele jest podlegających takiej reglamentacji branż. Dlatego gdy mowa o rejestrze działalności regulowanej, zawsze trzeba sprawdzić, o jaki chodzi. Raz będzie to rejestr operatorów pocztowych, innym razem – rejestr organizatorów wyścigów konnych itd. Poniżej przedstawiamy niektóre rodzaje działalności regulowan...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL