Akty prawne

Prezydent podpisał 17 grudnia 2009

[b]Prezydent RP w ostatnich dniach podpisał ustawy:[/b]
- z 23 października o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, - z 23 października o zmianie ustawy o pomocy społecznej – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
- z 23 października o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 23 października o ratyfikacji międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 kwietnia 2005 r. – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL