Umowa o pracę nie zawsze jest podatkowo opłacalna

www.sxc.hu
Sposób opodatkowania obcokrajowca zatrudnionego na umowę o pracę zależy od tego, w którym kraju znajduje się jego miejsce zamieszkania i gdzie będzie świadczył pracę na rzecz polskiego przedsiębiorcy
Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem:- comiesięcznego przekazania na rachunek właściwego organu podatkowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca zaliczki na PIT obliczonej i pobranej od dochodu w wysokości 18 proc. i 32 proc. (od następnego miesiąca, gdy dochód za miesiąc poprzedni przekroczy 85 528 zł) oraz- przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym imiennej rocznej informacji PIT-11. Sporządzenie i przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 konieczne jest także wówczas, gdy obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, a podatnik złożył pisemny wniosek.Termin na wywiązanie się z tego obowiązku wynosi 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika.[srodtytul]Kiedy pracodawca pełni obowiązki płatnika[/srodtytul]Obowiązki te ciążą na pracodawcy pełniącym funkcję płatnika (art. 31 – 39 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL