Zadania

Gmina nie może finansować renowacji każdego zabytku

Fotorzepa, Darek Golik
Czy gmina może udzielić parafii katolickiej dotacji na przeprowadzenie renowacji zabytkowego dzwonu? Zaznaczyć trzeba, że nie jest on wpisany do rejestru zabytków.
[b]Nie[/b]. Co do zasady rada gminy może udzielać dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
Decyzję w tej sprawie podejmuje – zgodnie z art. 81 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A295CC3BCEBEA00E8FA71B7F1D82B204?n=1&id=170666&wid=316405]ustawy o ochronie zabytków[/link] – organ stanowiący, czyli rada gminy. Przepis ten zawiera jednak istotne ograniczenie. Dotacje nie mogą być bowiem udzielane na renowacje wszelkich zabytków, ale jedynie takich, które zostały wpisane do rejestru. Skoro zatem dzwon kościelny, o którym mowa w pytaniu, nie jest wpisany do rejestru zabytków, to rada gminy nie może podjąć uchwały o udzieleniu dotacji na jego renowację.
Stanowisko takie potwierdza [b]rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 18 listopada 2009 r. (26/93/2009)[/b]. Czytamy w nim, że przyznanie dotacji na remont zabytku nieobjętego rejestrem wojewody narusza przepisy prawa skutkujące nieważnością uchwały rady w tej sprawie [i]Podstawa prawna: – art. 81 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A295CC3BCEBEA00E8FA71B7F1D82B204?n=1&id=170666&wid=316405]ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1586 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL