Jakie składki płaci rolnik pomagający żonie w prowadzeniu firmy?

[b]Moja żona, będąc na emeryturze, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - ośrodek szkolenia kierowców i z tego tytułu opłaca tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ja natomiast jestem rolnikiem i płacę składki do KRUS. Mam uprawnienia instruktora nauki jazdy i chciałbym pomagać żonie jako instruktor. Czy w takim wypadku muszę się zgłosić do ZUS? Czy muszę dodatkowo się ubezpieczać, mimo że jestem ubezpieczony w KRUS? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości muszę opłacać składki i z jakiego tytułu? Czy muszę się zatrudnić w firmie żony (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)?[/b]Czytelnik pozostanie ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i nie będzie musiał płacić składek do ZUS, tylko jeśli spełni warunki wymienione w art. 5a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=263365]ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.)[/link].J...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL