Gdy nie ma zapłaty, nie ma mowy o dostawie

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Przekazanie towarów będzie dostawą towarów jedynie wtedy, gdy dotyczy towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika i dotyczy innych celów niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem
Tak stwierdził [b]WSA w Białymstoku w wyroku z 21 maja 2009 r. (I SA/Bk 525/08)[/b].Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która w celach reklamowych przekazuje nieodpłatnie produkty własne oraz materiały reklamowe i promocyjne o wartości przekraczającej 5 zł nabyte od podmiotów trzecich.Towary te są przekazywane sprzedawcom oraz konsumentom, przy czym nie jest prowadzona ewidencja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link]. Towary nie są przekazywane na cele osobiste pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków organów stanowiących.Zdaniem WSA nie ma wątpliwości, że z dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, będziemy mieli do czynienia jedynie wtedy, gdy nastąpi przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.Z takim rozumieniem przepisów koresponduje również [b]wyrok NSA z 23 marca 2009 r.[/b], w kt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL