Zarządca i kierownik nie odpowiadają za składki

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Osoby te są jedynie przedstawicielami ustawowymi przedsiębiorstwa państwowego. Dlatego ZUS nie może ich obciążyć odpowiedzialnością za nieodprowadzone należności na ubezpieczenia społeczne
Takie wnioski wynikają z [b]uchwały Sądu Najwyższego z 13 października 2009 r. (II UZP 9/09)[/b]. SN zajmował się sprawą, w której ZUS zażądał zapłaty zaległych składek od Ryszarda B., pełniącego w okresie od marca do listopada 2002 r. na przemian funkcję kierownika tymczasowego i zarządcy komisarycznego w przedsiębiorstwie państwowym postawionym w stan likwidacji. Powołanie zarządu komisarycznego jest – zgodnie z art. 65 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166429]ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (DzU z 2002 r. nr 112, poz. 981 ze zm.)[/link] – podyktowane prowadzeniem działalności gospodarczej ze stratą. Z kolei kierownika tymczasowego, w myśl art. 35 tej ustawy, powołuje się w związku ze zmianami na stanowisku dyrektora.[srodtytul]Administrują, ale...[/srodtytul]Tak było i w tym wypadku. Już po wykreśleniu firmy z rejestru ZUS upomniał się o niezapłacone w 2003 r. składki na ubezpieczenia społeczne. Gdy sprawa trafiła do sądu okrę...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL