Cel pożyczki przesądza, czy odsetki są kosztem

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Kwalifikacji odsetek od pożyczki do kosztów podatkowych nie można dokonywać w oderwaniu od celu, na jaki pożyczka została wzięta
Przeznaczenie środków finansowych pochodzących z pożyczki na wypłatę wynagrodzenia za umorzone akcje wyłącza możliwość zaliczenia odsetek od tej pożyczki do kosztów uzyskania przychodów.[b]Tak orzekł NSA 22 września 2009 r. (II FSK 551/08).[/b]Spółka zamierzała wypłacić dywidendę akcjonariuszom za lata wcześniejsze, a także umorzyć część akcji za wynagrodzeniem. W tym celu, aby utrzymać płynność finansową, zaciągnęła od spółki matki oprocentowaną pożyczkę i równocześnie wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem: czy odsetki od niej mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów?Organy podatkowe uznały, że o ile odsetki od pożyczki w zakresie, w jakim została ona przeznaczona na wypłatę dywidendy, spółka może uznać za koszt podatkowy, o tyle odsetki od tej części pożyczki, która została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za umorzone akcje, takim kosztem nie są.WSA przychylił się do ich stanowiska. W skardze kasacyjn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL