Za naruszenie praw autorskich grożą kary

Gdzie mogę szukać przepisów dotyczących ochrony firmowego logo? Czy w ogóle podlega ono ochronie?
[b]Tak.[/b] Logo można uznać za graficzny znak towarowy. Często jest też utworem w rozumieniu prawa autorskiego (uznaje się za niego każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia). Oznacza to, że ochronę prawną graficznym znakom towarowym może zapewnić nie tylko prawo własności przemysłowej, lecz także prawo autorskie. Ten drugi sposób może być nawet korzystniejszy, bo rejestracja graficznego znaku towarowego nie pozbawia praw autorskich do niego. Poza tym brak rejestracji graficznego znaku towarowego nie jest przeszkodą do dochodzenia roszczeń wobec łamiących prawo autorskie.Logo korzysta z ochrony prawnej praktycznie już od momentu jego stworzenia. Jeśli ktoś naruszy autorskie prawa majątkowe, można od niego żądać: zaniechania tych działań, usunięcia skutków tego naruszenia, naprawienia szkody (na zasadach ogólnych przewidzianych w kod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL