Zapowiedź wypowiedzenia to nie to samo, co ustne oświadczenie

Nawet w zwykłej rozmowie pracodawca może podwładnemu wymówić angaż. Będzie to skuteczne, choć wadliwe, bo nie zostało złożone na piśmie
[b]– Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu urazu kręgosłupa. Po powrocie do pracy pracodawca zapowiedział, że ją zwolni. Po kilku dniach ponownie poszła na zwolnienie. Szef przysłał jej listem poleconym wypowiedzenie angażu. Figuruje na nim data z dnia rozmowy. Czy takie zwolnienie jest skuteczne?[/b]Niewątpliwie ten pracodawca złożył wypowiedzenie w sposób wadliwy, niezgodny z prawem. Nawet jednak wadliwe wypowiedzenie jest skuteczne i pracownik może je wzruszyć jedynie w ten sposób, że odwoła się do sądu. Chyba że pracodawca wycofa wypowiedzenie, a podwładny na to się zgodzi.[srodtytul]Siedem dni na odwołanie[/srodtytul]Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego angaż (art. 264 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B2CCEDAAB15A42214E83681358989F36?id=76037]kodeksu pracy[/link]). Jeżeli sąd ustali, że wypowiedzenie umowy na cz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL