Wadliwe wypowiedzenie zmieniające kosztuje

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Pracownik, któremu wręczono wypowiedzenie zmieniające jego warunki pracy lub płacy, może się domagać zapłaty odszkodowania, jeśli wypowiedzenie to było nieuzasadnione lub naruszało przepisy prawa pracy
Wypowiedzenie zmieniające pozwala pracodawcy na jednostronną zmianę warunków zatrudnienia pracownika. Przykładowo przedsiębiorca może powierzyć podwładnemu inne niż dotychczas stanowisko pracy lub zmienić zasady jego wynagradzania. Jest ono konieczne wówczas, gdy dotyczy istotnych warunków zatrudnienia i jest niekorzystne dla pracownika. [b]Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się zasady obowiązujące przy wypowiedzeniu umowy o pracę.[/b] Ma to ogromne konsekwencje, gdyż powoduje, że pracodawca, składając wypowiedzenie zmieniające, musi zachować wszelkie wymagania formalne dotyczące wypowiedzenia.[srodtytul]Niezbędne formalności[/srodtytul]Chodzi tu o zachowanie formy pisemnej wypowiedzenia, podanie przyczyny wypowiedzenia (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony), zamieszczenie pouczenia o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy czy przeprowadzenie konsultacji związkowej. Ponadto obowiązują tu pracodawcę zakazy wypowiadania określone w [lin...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL