Niełatwo przywrócić termin

www.sxc.hu
Osoba występująca o przywrócenie terminu musi przedstawić dokumenty, które uprawdopodobnią, że naruszyła go nie ze swojej winy. Oświadczenie to za mało
Tak wynika z [b]wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. III Sa/Wa 978/09, 979/09[/b]).Ze skargą wystąpił przedsiębiorca. W lutym tego roku zauważył, że urząd skarbowy dokonał egzekucji z jego konta bankowego. Zwrócił się więc o wyjaśnienie. Okazało się, że w listopadzie zostały wydane dwie decyzje dotyczące rozliczeń VAT. Z dokumentacji wynika, że podatnik ich nie odebrał i zostały uznane za doręczone na podstawie art. 150 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3B03E60B4790201A2767B4FD7215331F?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Wynika z niego, że w razie niemożności doręczenia pisma poczta przechowuje je przez 14 dni. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia korespondencji w ciągu tygodnia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dni, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.W związku z tą sytuacją podatnik wystąpił o przywr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL