Personel trzeba zapoznać z regulaminem

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Jesteśmy w trakcie zatrudniania kilku nowych osób. W zakładzie obowiązuje regulamin pracy. Czy nowych pracowników musimy od razu zapoznać z treścią tego dokumentu?
[b]Tak.[/b] Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy firma ma obowiązek uzyskać od niego pisemne potwierdzenie dotyczące zapoznania się z treścią obowiązującego regulaminu pracy albo treścią informacji o przyjętych u pracodawcy zasadach organizacji pracy, o których mowa w art. 29 § 3 k.p.Chodzi o informację o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę. A także o wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego i obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Obejmuje to też układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty.Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, to informuje jeszcze podwładnego o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania absencji.[i][b]Podstawa prawna:[/b]– art. 29 §akty/a...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL