Czasem wolno zwolnić nawet osobę przebywającą na urlopie wypoczynkowym

Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Szef nie może się rozstać z nieobecnym podwładnym, który usprawiedliwił swoją absencję. Inaczej będzie, gdy dochodzi do grupowych redukcji
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie jego innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Tak wynika z art. 41 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B06A38EF741D9B097B530FF26C03A643?id=76037]kodeksu pracy[/link].Oznacza to, że pracownicy korzystający z urlopu objęci są ochroną przed wypowiedzeniem angażu oraz przed wypowiedzeniem zmieniających ich warunki zatrudnienia.[srodtytul]Odejścia grupowe...[/srodtytul]Jednak przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się art. 38 i 41 k.p., a także przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Przewidują to wprost art. 5 ust. 1, 3 i 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]ustawy o zwolnieniach grupowych[/link].Według tych...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL