Dyskryminacja w wolnych zawodach

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
W polskim prawie obowiązuje zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu będący konsekwencją konstytucyjnej zasady równości oraz implementacji dyrektyw UE
Znajduje on zastosowanie głównie do klasycznego stosunku pracy (pracodawca – pracownik). Z art. [b]16 dyrektywy 2000/78[/b] ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zatrudnieniu i pracy wynika jednak, że powinien być stosowany także do tzw. wolnych zawodów.Z punktu widzenia zakazu dyskryminacji można analizować ograniczenie wiekowe w wykonywaniu zawodu kierownika apteki. Warunkiem pełnienia tej funkcji przez farmaceutę jest nieukończenie 65. roku życia oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji do 70. roku życia. Nie można zatem jej pełnić później.[srodtytul]Równość ograniczona[/srodtytul][b]Dyrektywa 2000/78[/b] wskazuje, że dopuszczalne są ograniczenia także w odniesieniu do przedstawicieli tzw. wolnych zawodów przy spełnieniu dwóch warunków. Muszą być uzasadnione istotnymi wymogami zawodowymi (genuine occupational requirements, GOR). W literaturze od lat np...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL