Jak ustalić ekwiwalent

www.sxc.hu
Jeśli ktoś był zatrudniony niecałe dwa miesiące, musimy uzupełnić jego wynagrodzenie, by obliczyć, ile należy mu się za niewykorzystany urlop
[b]Pracownik był zatrudniony od 20 lipca do 31 sierpnia 2009 r. Nie wykorzystał 32 godzin urlopu wypoczynkowego, za które należy mu się ekwiwalent. Jest wynagradzany według stawki godzinowej 12,50 zł brutto. Jako podstawę ekwiwalentu przyjęłam wynagrodzenie za lipiec, uzupełnione jakby pracownik przepracował cały mie- siąc: 184 godz. x 12,50 zł = 2300 zł : 21,08 = 109,11 zł : 8 godz. = 13,64 zł x 32 godz. = 436,48 zł. Czy ekwiwalent został poprawnie wyliczony?[/b][b]Tak.[/b] Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy została wyliczona prawidłowo.[srodtytul]Zasady ogólne[/srodtytul]Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustalamy stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, z uwzględnieniem zmian określonych w § 15 – 19 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74468]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ust...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL