fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po rozwiązaniu spółki potrzebny remanent

Likwidacja spółki cywilnej wiąże się ze spełnieniem licznych obowiązków, w tym m.in. przygotowaniem spisu z natury
Gdy ze spółki cywilnej liczącej kilku wspólników występuje jeden z nich, spółki nie trzeba rozwiązywać, może ona funkcjonować nadal. Jeśli jednak liczy dwóch wspólników i jeden z nich umiera, spółkę trzeba zlikwidować – chyba że z umowy spółki wynika, że spadkobiercy zmarłego wspólnika wejdą na jego miejsce. Postanowienie takie musi być jednak zamieszczone w umowie spółki jeszcze za życia zmarłego wspólnika.Jednym z obowiązków, których trzeba dopełnić po rozwiązaniu spółki, jest konieczność przygotowania spisu z natury towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a przy nabyciu których spółka odliczyła podatek naliczony. Jeśli zatem przy zakupie spółka VAT nie odliczyła, bo nie miała do tego prawa, to towaru nie musi w spisie umieszczać.Spis należy sporządzić według stanu na dzień rozwiązania spółki. Podstawa opodatkowania objętych nim towarów ustalana jest zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA