fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 3 września 2009

[srodtytul]STREFY EKONOMICZNE[/srodtytul]
- zmienione rozporządzenie Rady Ministrów o Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321555]DzU nr 131, poz. 1077[/link])
[srodtytul]MEDYCYNA PRACY[/srodtytul]
- służbie medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej poświęcone są dwa rozporządzenia ministra sprawiedliwości ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=321538]DzU nr 131, poz. 1081 – 1082[/link])
[srodtytul] WYKROCZENIA[/srodtytul]
- w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w § 2 zmienił się ust. 1. Wynika z niego, że odpowiedź na zasadnicze pytanie – za jakie wykroczenia mają oni prawo nakładać mandaty – zawarta jest w 14, wskazanych w rozporządzeniu ustawach, oraz licznych aktach prawa miejscowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321560]DzU nr 131, poz. 1083[/link])
[srodtytul]LEKARZE[/srodtytul]
- on też jest autorem zmian w rozporządzeniu o trybie uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego ten minister pełni funkcję organu założycielskiego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321539]DzU nr 131, poz. 1084[/link])
[srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul]
- w niedzielę, 11 października, odbędą się przedterminowe wybory burmistrza: Blachowni w województwie śląskim oraz Leśnicy w województwie opolskim; dotyczące tej kwestii dwa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów weszły w życie 2 września (DzU nr 142,[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322870] poz. 1157[/link] i[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322879] poz. 1158[/link])
[srodtytul]AUTOSTRADY[/srodtytul]
- znowelizowana 16 lipca ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; jednocześnie zmieniła się nieco ustawa o Narodowym Banku Polskim ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323076]DzU nr 143, poz. 1164[/link])
[srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul]
- w niedzielę 4 października odbędą się przedterminowe wybory burmistrza Muszyny w województwie małopolskim ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323081]DzU nr 143, poz. 1170[/link])
[srodtytul]PATRONI[/srodtytul]
- minister sprawiedliwości określił tryb wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów praktyk dla aplikantów odbywających aplikację ogólną, sędziowską i prokuratorską, a także patronów staży wyznaczonych aplikantom sędziowskim ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323069]DzU nr 143, poz. 1172[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA