Notowania

Giełda wypłaci dywidendę

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych przegłosowali wypłatę dywidendy: 81 mln zł z zysku na ubiegły rok oraz 425 mln zł z kapitału zapasowego czyli z zysku wypracowanego w poprzednich latach
Uchwały w tej sprawie zaczną obowiązywać po wejściu w życie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL