Mniejsze firmy łatwiej obliczą koszt wytworzenia produktów

Dziennik Wschodni/Fotorzepa, Kar Karol Zienkiewicz
Od tego roku, obliczając koszt wytworzenia produktów, można do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie bez uwzględniania poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych
Uproszczenie to – wprowadzone od 1 stycznia 2009 r. przez nowelizację [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C20A443FFAB1C52573FFEDFD9043BFB1?id=166037]ustawy o rachunkowości[/link] – dotyczy jednak tylko tych firm, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu.[srodtytul]Produkcja zakończona...[/srodtytul]Ustawa o rachunkowości zawiera szczegółowe zasady ustalania poziomu kosztów wytworzenia w podziale na wyroby gotowe (usługi wykonane) oraz produkcję w toku (usługi niezakończone).W myśl jej przepisów koszt wytworzenia produkcji zakończonej obejmuje koszty bezpośrednie a także uzasadnioną część kosztów pośrednich. Do kosztów bezpośrednich zalicza się: materiały bezpośrednie oraz koszty pozyskania, przetworzenia i inne koszty związane bezpośrednio z produkcją. Natomiast przez uzasadnioną część kosztów pośrednich rozumie się sumę zmiennych pośrednich kosztów produkcji i tę część stałych, pośrednich koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL