Z życia samorządów

JEREMI dla firm

Wielkopolska to pierwszy region w Polsce, który rozpocznie wdrażanie nowego instrumentu finansowego JEREMI.
A to dzięki podpisanej 21 lipca 2009 r. umowie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. JEREMI, czyli „Wspólne europejskie zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw” to inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Umożliwia ona wszystkim unijnym regionom wykorzystanie części funduszy strukturalnych na wsparcie przedsiębiorstw poprzez system poręczeń i pożyczek w ramach Funduszu Powierniczego.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL